Search
Close this search box.

กระวานรีเฟรช

นำหน่อกระวานมาทุบใส่น้ำเบอร์รี่รวม น้ำองุ่นแดง ส้มเขียวกวาน ส้มมะปี๊ด น้ำเชื่อมหญ้าหวาน ใส่น้ำแข็ง และเชคก่อนเสิร์ฟใส่แก้ว ดื่มเพื่อความสดชื่น