Search
Close this search box.

ขนมอบพริกไทยดำ

      ผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว (snack) เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเทศไทยมีแนวโน้มของตลาดขนมขบเคี้ยวเป็นเชิงบวก และคาดการณ์ว่าจะขยายตัวได้อีกมากโดยเฉพาะกลุ่มขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ ดังนั้นคณะทำงานวิจัย และพัฒนาภายใต้ กิจกรรมยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นสู่ของฝากของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับผู้ประกอบการ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบพริกไทยดําที่มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ ที่มีอยู่ทั่วไปในท้องตลาด เป็นการใช้พริกไทยดําซึ่งเป็นสมุนไพรประจําถิ่นของจังหวัดจันทบุรี มาเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ และสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่น  โดยผลิตภัณฑ์นี้ผ่านกระบวนการผลิต และส่วนผสมขนมอบพริกไทยดําคีโต ดีต่อสุขภาพ และได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017