Search
Close this search box.

ชุมชนเห็ดจันทบุรี

      สวนเห็ดจันทบุรี สถานที่เพาะพันธุ์เห็ดอินทรีย์ที่ไม่ไกล จากตัวเมือง มีเห็ดให้ได้ชมหลายชนิด เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดนมเสือ เห็ดหูหนู ฯลฯ ที่สวนเห็ดแห่งนี้มีการให้ ความรู้ที่เกี่ยวกับเห็ดหลายเรื่อง เช่น วิธีการปลูกเห็น และวิธีการดูแลต่าง ๆ อีกทั้งนอกจากนี้ ยังมีสินค้าแปรรูปหลากหลายให้ได้เลือกซื้ออีกด้วย ทั้งสบู่เห็ดเยื่อไผ่ ไอศกรีม และเแหนมเห็ด 7 ชนิด

กิจกรรมแนะนำ
– ศึกษาดูงานวิธีการปลูกและดูแลเห็ด

ผลิตภัณฑ์แนะนำ
– ไอศกรีมเห็ด
– สบู่เห็ดเยื่อไผ่
– เแหนมเห็ด 7 ชนิด

เวลาเปิด – ปิด : 09:00-17:00 น.

เดือนท่องเที่ยว : ตลอดปี

ผู้ดูแลกิจการ : คุณปัณฑารีย์ เขาจารี ( 095-764-7208 )

มาตรฐานความปลอดภัยการท่องเที่ยว : SHA