Search
Close this search box.

น้ำผลไม้รวม

เมนูนี้ได้ไอเดียมาจากตอน ไปทำเวิร์คชอปโครงการมหัศจันท์แห่งรสชาติ โดยพัฒนาจากสูตรน้ำฟรุตสลัดที่เชฟประชัรสอน แต่ชูรสชาติด้วยการใส่ส้มมะปี๊ดของดีเมืองจันท์ เข้าไป เติมน้ำผึ้งให้มีความเปรี้ยว ๆ หวาน ๆ ดื่มแล้วสดชื่นคลายร้อน