Search
Close this search box.

ประเพณี เทศกาลอาหาร

ภาพรวม

      จากภูผาสู่มหานที ‘จันทบุรี’ อัญมณีแห่งภาคตะวันออก
“ น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้
พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ
เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี ”

จากภูผาสู่มหานที ‘จันทบุรี’ อัญมณีแห่งภาคตะวันออก
“ น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้
พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ
เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี ”

      ใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงอาหาร และวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่าง Gastromony Tourism คงมีจุดหมายปลายทางในใจหลายที่ และหนึ่งในนั้นเราขอเสนอจังหวัดจันทบุรี อัญมณีเม็ดงามของภาคตะวันออก ซึ่งมีความโดดเด่นทางด้านอาหาร ที่มาจาทรัพยากรธรรมชาติอันหลากหลายตั้งแต่ภูเขาไปจนถึงทะเล ทำให้จังหวัดนี้ มีวัฒนธรรมอาหาร อันเป็นเอกลักษณ์
ซึ่งไม่ใช่อาหารแบบที่ราบลุ่มภาคกลาง แต่เป็นอาหารจากป่าเขาทะเลภาคตะวันออก อีกทั้งยังมีผลไม้เมืองร้อน อย่างทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง สละ ระกำ ก็ถือเป็นของดีประจำจังหวัด ที่สร้างชื่อเสียง และเม็ดเงินให้กับชาวสวน และพ่อค้าแม่ค้า โดยสามารถเที่ยวชมสวน และชิมผลไม้จากต้นได้ในช่วงหน้าผลไม้ สำหรับปฏิทินผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีจะมีเกือบตลอดปี แต่ถ้าเป็นผลไม้ตามฤดูกาลจะออกในช่วงของเวลาตามด้านล่างนี้เลย

      ใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงอาหาร และวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่าง Gastromony Tourism คงมีจุดหมายปลายทางในใจหลายที่ และหนึ่งในนั้น เราขอเสนอจังหวัดจันทบุรี อัญมณีเม็ดงามของภาคตะวันออก ซึ่งมีความโดดเด่นทางด้านอาหาร ที่มาจากทรัพยากรธรรมชาติอันหลากหลายตั้งแต่ภูเขาไปจนถึงทะเล ทำให้จังหวัดนี้ มีวัฒนธรรมอาหาร อันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งไม่ใช่อาหารแบบที่ราบลุ่มภาคกลาง แต่เป็นอาหารจากป่าเขาทะเลภาคตะวันออก อีกทั้งยังมีผลไม้เมืองร้อน อย่างทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง สละ ระกำ ก็ถือเป็นของดีประจำจังหวัด ที่สร้างชื่อเสียง และเม็ดเงินให้กับชาวสวน และพ่อค้าแม่ค้า โดยสามารถเที่ยวชมสวน และชิมผลไม้จากต้นได้ในช่วงหน้าผลไม้ สำหรับปฏิทินผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีจะมีเกือบตลอดปี แต่ถ้าเป็นผลไม้ตามฤดูกาลจะออก ในช่วงของเวลาตามด้านล่างนี้เลย

ช่วงเวลาของผลไม้เมืองจันทบุรี

ผลไม้ ช่วงฤดูกาล
ทุเรียน
เริ่มออกตอนปลายเดือนมีนาคม และมีมากช่วงเมษายน - มิถุนายน
ต้นฤดูจะเป็นพันธุ์กระดุม ตามด้วย พวงมณี ชะนี ก้านยาว และหมอนทอง
(หากแล้งมากทุเรียนจะออกก่อนกำหนด)
สละ
เริ่มผสมเกสรจะเริ่มช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม และจะเก็บเกี่ยวได้
ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน
ลำไย
ตามฤดูกาล จะออกในช่วงเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม
นอกฤดู ถือเป็นการบังคับให้ลำไยออกผลช่วงนอกฤดู ซึ่งจะออกในช่วง
เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์
เงาะ
เริ่มออกช่วงกลางเดือนเมษายน แต่จะมีมากในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน
มังคุด
ออกช่วงปลายเดือนมีนาคม - มิถุนายน
ลองกอง
เริ่มออกช่วงเดือนเมษายน มีมากในเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม
กระท้อน
ออกเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม

โดยเว็บไซต์ของเราได้รวบรวม และนำเสนอปฏิทินสำหรับการมาเยือนจันทบุรีเอาไว้ที่นี้แล้ว

ปฏิทินกิจกรรมด้านอาหารที่จัดขึ้นภายในจังหวัดจันทบุรีในปี พ.ศ.2566

กิจกรรม ช่วงเวลา รายละเอียด
สำรับจันท์ X มหัศจันท์แห่งรสชาติ
7 - 9 เม.ย. 2566

งาน "สำรับจันท์ X มหัศจันท์แห่งรสชาติ"
Chanthaburi Gastronomy ร่วมจัดงานโดย
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา
วิทยาเขตจันทบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานจันทบุรี สมาคมส่งเสริม การท่องเที่ยว
จังหวัดจันทบุรี และศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี

Run Fun Fruit " วิ่งเข้าสวน
ชวนกินผลไม้ "
3 มิ.ย. 2566

กิจกรรม Run Fun Fruit " วิ่งเข้าสวน ชวนกินผลไม้ "
ณ องค์การบริหาร 

ถนนคนเดิน ครั้งที่ 8
9 - 18 มิ.ย. 2566

งาน " ถนนคนเดิน ครั้งที่ 8 " บริเวณสุขุมวิท
ถนนเทศบาลสาย 7 อ.ขลุง จ.จันทบุรี

ศิลปะการจัดตกแต่งอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า
ด้วยอายตนะทั้ง 6 Food Stylish ;
The Six Sences of Food

19 มิ.ย. 2566

กิจกรรมอบรมฟรี‼️ "ศิลปะการจัดตกแต่งอาหารเพื่อ
เพิ่มมูลค่า ด้วยอายตนะทั้ง 6 Food Stylish ; The Six
Sences of Food" ภายใต้โครงการ มหัศจันท์ แห่งรสชาติ
Chantaburi Gastronomy จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี

ฟู้ดติดดาว
29 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2566

งาน " ฟู้ดติดดาว " โลตัส ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) จัดงาน “ฟู้ดติดดาว” ขนขบวนพันธมิตร
ร้านอาหารระดับมิชลิน และร้านสตรีทฟู้ดชื่อดัง มาจัดโรดโชว์
ออกบูธจำหน่ายอาหาร ในโลตัสสาขาพิเศษ เปิดประสบการณ์แบบ
Amazing Thailand สัมผัสรสชาติความอร่อยหลากสไตล์ของ
คนไทย

ของดีเมืองจันท์
30 มิ.ย. - 9 ก.ค .2566

งาน " ของดีเมืองจันท์ " ณ สนามทุ่งนาเชย จ.จันทบุรี

ของดีเมืองจันท์
7 - 16 ก.ค. 2566

งาน " ของดีเมืองจันท์ " ณ สนามทุ่งนาเชย จ.จันทบุรี

มหัศจันท์แห่งรสชาติ Chanthaburi
Gastronomy

8 - 10 ก.ย. 2566

งาน "มหัศจันท์แห่งรสชาติ Chanthaburi Gastronomy "
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี