Search
Close this search box.

รังนกแท้ สูตรส้มมะปี๊ดฝางแดง

      ในหลายพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรี อำเภอนายายอาม อำเภอสอยดาว อำเภอท่าใหม่ เป็นต้น รังนกประกอบไปด้วยสารโภชนาการที่สำคัญ โดยเฉพาะโปรตีนคิดเป็นร้อยละ 60 โดยประมาณ และยังมีแร่ธาตุ ได้แก่ แคลเซียม โซเดียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม และมี sialic acid รังนกจัดได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่อุดมด้วยคุณค่าโภชนาการ ประกอบกับเปลือกส้มมะปี๊ด ที่ส่วนใหญ่จะเหลือทิ้ง เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตน้ำผลไม้ หรือเมื่อนำไปใช้ประกอบอาหารแล้ว ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วส่วนที่เปลือกนี้เมื่อนำมาผ่านขั้นตอนการสกัด พบว่ามีส่วนประกอบของน้ำมันหอมระเหย (essential oils) มากถึง 98 ชนิด จึงได้นำมาพัฒนาเป็นผลิตรังนกโดยยังมีการเติมแก่นฝางแดงที่นอกจากจะทำให้สีผลิตภัณฑ์ส้มอมแดงเป็นธรรมชาติแล้วยังประกอบด้วยสารที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ทั้งนี้ส่วนรสหวานที่เกิดขึ้นได้มีการประยุกต์ใช้ Stevia Syrup เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ที่มีค่า Glycemic Index ต่ำทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม รังนกแท้ สูตรส้มมะปี๊ดฝางแดง ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ