Search
Close this search box.

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตาหงุ่น

      วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านหนองตาหงุ่น มีสมุนไพรหลายชนิดให้ได้ชม ทั้งขิง ข่่า ตะไคร้ฯ นอกจากนี้ยังมีพริกแกงชนิดต่าง ๆ ทั้งพริกแกงเผ็ด พริกแกงส้ม ฯลฯ ที่ทำสดใหม่ ให้ได้เลือกสรรกลับไปประกอบอาหารอีกด้วย

กิจกรรมแนะนำ
– ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์แนะนำ
– พริกแกงเผ็ด
– พริกแกงส้ม

เวลาเปิด – ปิด : 09:00-17:00 น.

เดือนท่องเที่ยว : ตลอดปี

ผู้ดูแลกิจการ : คุณอัญชิสา จันทศร​ ( 062-494-2978 )

มาตรฐานความปลอดภัยการท่องเที่ยว : SHA