Search
Close this search box.

วิสาหกิจชุมชนคลองน้ำเค็มทันใจ

      กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองน้ำเค็มทันใจ มีพื้นที่กว่า 5 ไร่ โดยมีทั้งทุเรียน ลองกอง มังคุด และพื้นที่โรงงาน แปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์แปรรูปมีหลากหลายให้เลือกสรร ทั้งทุเรียนอบกรอบ ข้าวกรอบหน้าทุเรียน มังคุดอบน้ำผึ้ง ฯลฯ

กิจกรรมแนะนำ
– การแปรรูปผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์แนะนำ
– ทุเรียนอบกรอบ
– ข้าวกรอบหน้าทุเรียน
– มังคุดอบน้ำผึ้ง

เวลาเปิด – ปิด : 09:00-17:00 น.

เดือนท่องเที่ยว : เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน

ผู้ดูแลกิจการ : คุณวัลลี ใจเย็น (นิด) ( 081-863-2637 )

มาตรฐานความปลอดภัยการท่องเที่ยว : SHA