Search
Close this search box.

วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่พริกไทยตำบลแก่งหางแมว

      วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่พริกไทยตำบลแก่งหางแมว มีพื้นที่ทั้งหมด 90 ไร่ ภายในสวนมีทั้งพริกไทย ยางพารา ทุเรียน ลองกอง และฟักทอง กิจกรรมในสวน นอกจากเดินชมสวนถ่ายภาพ แล้วยังสามารถซื้อผลผลิตสดๆ จากสวน หรือสินค้าแปรรูปที่ทางสวนจัดเตรียมไว้ และมีห้องผลิตสินค้าไว้สำหรับคณะดูงาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านพริกไทยและการแปรรูป ไว้คอยให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ

กิจกรรมแนะนำ
– แหล่งเรียนรู้พริกไทย
– สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพริกไทย

ผลิตภัณฑ์แนะนำ
– พริกไทยขาวแบบแห้งและป่น
– พริกไทยดำแบบแห้งและป่น
– พริกไทยสามสีแบบแหงและป่น
– ผงปรุงรสพริกไทยจันท์

เวลาเปิด – ปิด : 09:00-17:00 น.

เดือนท่องเที่ยว : ตลอดปี

ผู้ดูแลกิจการ : คุณปัทมา วงค์นพรัตน์ ( 086-174-7988 )

มาตรฐานความปลอดภัยการท่องเที่ยว : SHA