Search
Close this search box.

ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยเท้าพ่อบ้านคลองบอน

     ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยเท้าพ่อบ้านคลองบอน มีพื้นที่กว่า 36 ไร่ ตั้งอยู่ในอำเภอโป่งน้ำร้อน สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ถึง 50 คน เหมาะมากสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้ในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ นอกจากนี้ยังมีข้าว พืชผักสวนครัว และพืชอื่น ๆ ไว้ให้เดินชม หรือถ่ายภาพสวย ๆ เก็บความประทับใจได้ อีกด้วย

กิจกรรมแนะนำ
– ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

เวลาเปิด – ปิด : 09:00-17:00 น.

เดือนท่องเที่ยว : ตลอดปี

ผู้ดูแลกิจการ : คุณนัทพงษ์ โห้หาญ ( 080-641-1689 )

มาตรฐานความปลอดภัยการท่องเที่ยว : SHA