Search
Close this search box.

สวนทุเรียนลุงเต่า

      ผลิตและจำหน่ายทุเรียนคุณภาพ สวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนพื้นที่กว่า 5 ไร่ที่ไม่ไกลจากเมืองกรุง ชมสวน ชิมผลไม้ ในบรรยากาศแสนอบอุ่น เหมือนไปเที่ยวบ้านญาติ ภายในสวนมีผลไม้หลายชนิด ทั้งเงาะ ลองกอง มังคุด และทุเรียนหลายสายพันธุ์ทั้งชะนี หมอนทอง กบชายน้ำ ฯลฯ รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียน เช่น ทุเรียนทอด และทุเรียนกวน ไว้ให้ลิ้มรสอีกด้วย

กิจกรรมแนะนำ
– ทานผลไม้
– เก็บผลไม้

ผลิตภัณฑ์แนะนำ
– ทุเรียนทอด
– ทุเรียนกวน

เวลาเปิด – ปิด : 09:00-17:00 น.

เดือนท่องเที่ยว : เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน

ผู้ดูแลกิจการ : คุณขนิษฐา​ วิ​ญญูนันทกุล​ ( 097-269-1484 )

มาตรฐานความปลอดภัยการท่องเที่ยว : SHA