Search
Close this search box.

สวนรัตนชาติ

      สวนผลไม้ที่น่าเที่ยวชมอีกหนึ่งแห่งของตำบลพลอยแหวน แหล่งแร่รัตนชาติ ซึ่งเป็นพลอยหลากสีอีกแห่งหนึ่ง จากอดีตเป็นภูเขาไฟเก่า ซึ่งทำให้พื้นดินมีแร่ธาตุและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ จึงสามารถปลูกทุเรียนที่ดีได้หลายหลายสายพันธุ์ เช่น จันทบุรี 2 พวงมณี กระดุม หมอนทอง กานยาว มูซังคิง เป็นต้น รวมถึง เงาะ ลองกอง และมังคุด ภายในสวนยังมีบ่อน้ำพุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สามารถมาเที่ยวชมสวนและซื้อผลไม้ได้เลยสดๆ รับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

กิจกรรมแนะนำ
-แหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
-ศึกษาธรรมชาติบริเวณน้ำพุ
-เดินชมสวนผลไม้นานาพันธุ์
-อาหารคาว หวาน และผลไม้ให้ทาน

เวลาเปิด – ปิด : 09:00-17:00 น.

เดือนท่องเที่ยว : วันเปิดสวน: ต้นเดือนเมษายน-สิ้นสุดฤดูกาล ***แนะนำให้นักท่องเที่ยวโทรจองก่อน

ผู้ดูแลกิจการ : คุณเรณุกา ประสงค์ดี ( 081-782-6903 )

มาตรฐานความปลอดภัยการท่องเที่ยว : SHA