Search
Close this search box.

สวนแม่สุภาพ

      ตัวแทนสวนทุเรียนของอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในการทดสอบการปลูกทุเรียนลูกผสมทุเรียนจันทบุรี จึงทำให้มีทุเรียนที่อร่อยหลากหลายสายพันธุ์ เช่น จันทบุรี 1 2 3 10 และนวลทองจันท์ เป็นสวนผลไม้คุณภาพการันตีด้วยราลวัลต่างๆมากมาย มีความสามารถรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

กิจกรรมแนะนำ
-ศูนย์เรียนรู้ทุเรียนสายพันธุ์ นวลทองจันท์ จันทบุรี 1 2 3 และ 10
-สาธิตการปลูกทุเรียนสายพันธุ์ใหม่ที่หลากหลาย
-ศึกษาธรรมชาติสวนผลไม้
-ชุดผลไม้คุณภาพ

เวลาเปิด – ปิด : 09:00-17:00 น.

เดือนท่องเที่ยว : วันเปิดสวน: ต้นเดือนเมษายน-สิ้นสุดฤดูกาล ***แนะนำให้นักท่องเที่ยวโทรจองก่อน

ผู้ดูแลกิจการ : คุณยศพล ผลาผล ( 081-949-0699 )

มาตรฐานความปลอดภัยการท่องเที่ยว : SHA