Search
Close this search box.

สำรับจันท์

      ที่มา concept สำรับจันท์ เป็นการนำสมุนไพรต่างๆของจันทบุรี สรรพคุณของสมุนไพรมาจัดอยู่ในสำรับอาหาร เพื่อคงแต่เดิมของบรรพบุรุษที่ทานอาหารเป็นยา ดีต่อสุขภาพ ดีต่อกาย ดีต่อใจ และยังสามารถต่อยอดการใช้สมุนไพรต่อชุมชน สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนเกษตรกรชาวสวน และยังได้ทั้งการยกระดับอาหารท้องถิ่นสู่สากล

รายการอาหาร
น้ำชะมวงขิงแฮ่ง, ข้าวผัดพริกเกลือกระวาน, น่องเป็ดตุ๋นแกงชะมวงมะปี๊ด, ห่อหมกปลาใบพริกไทยอ่อน, บุหลันจันทบูร