Search
Close this search box.

ส้มมะปี๊ด

      

พืชสวนครัวท้องถิ่นสุดจี๊ดของจันทบุรีที่มีกลิ่นหอม และความเปรี้ยวไม่แพ้มะนาว จะนำไปใส่เพิ่มรสชาติ
ให้น้ำพริกก็ดี หรือจะนำไปค้ันทำเป็นน้ำมะปิ๊ด ดื่มเพื่อความสดชื่นดับกระหายก็เข้าท่า