Search
Close this search box.

น้ำชะมวงขิงแฮ่ง

น้ำชะมวงรสเปรี้ยว ใบชะมวงสรรพคุณแก้ไข้ ตัวร้อน แก้ไอ ขับเสมหะ ขิงแฮ่ง แก้ไข้ แก้ลมเมื่อทาน และสดชื่น