Search
Close this search box.

เห็ดมิลค์กี้สมุนไพรสามรส

      ผลิตภัณฑ์เห็ดมิลค์กี้สมุนไพรสามรสเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทางเลือกหนึ่ง หรือจัดได้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารในกลุ่มมังสาวิรัติ ที่ทางคณะได้เข้าไปร่วมสนับสนุนเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขึ้นมาจาก  ซึ่งเดิมที “วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรใจแจ่ม” ได้มีการเพาะเลี้ยงเห็ดมิลค์กี้เพื่อจำหน่ายดอกสด อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการประสบปัญหาดอกเห็ดมิลค์กี้เน่าเสียง่าย จึงสอดคล้องกับแผน และกิจกรรมการดำเดินงานของคณะทำงานวิจัย และพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ได้ร่วมพัฒนา และสนับสนุนจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เห็ดมิลค์กี้สมุนไพรสามรส พร้อมรับประทาน โดยผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยเห็ดมิลค์กี้ ที่นอกจากจะมีลักษณะโครงสร้างเนื้อสัมผัสใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์จริง แล้วยังอุดมด้วยโปรตีน อีกทั้งยังนำไปปรุงรสด้วยสมุนไพรขึ้นชื่อประจำจังหวัดจันทบุรี ไม่ว่าจะเป็น พริกไทยคุณภาพดี และกระวาน ปรุงรสชาติกลมกล่อม ได้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทั้งได้ประโยชน์โภชนาการ โปรตีนจากเห็ดแล้วยังประโยชน์จากสมุนไพรกระวาน และพริกไทยช่วยในเรื่องระบบการย่อยอาหาร ที่ผู้บริโภคทั้วไป รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคอาหารมังสาวิรัต สามารถทานเป็นอาหารว่าง หรือรับประทานพร้อมข้าวสวยร้อน หรือทานพร้อมข้าวต้มกุ๊ย ก็อร่อยไปอีกแบบ