Search
Close this search box.

การยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น (Food Development)สู่ของฝากของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี

การยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น (Food Development)สู่ของฝากของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี

ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์แห่งเมืองจันท์
Creative Chanthaburi Food Products
          จังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่พื้นที่ภาคตะวันที่มีชายฝังทะเลติดอ่าวไทย มีพื้นที่รวมทั้งจังหวัด 6,338.0 ตร.กม. ประกอบไปด้วย อำเภอเมืองอำเภอมะขาม อำเภอขลุง อำเภอเขาศิชฌกูฎ อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอนายายอาม อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอสอยดาว อำเภอแก่งหางแมว และอำเภอท่าใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาสัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทำให้เศรษฐกิจหลักของจังหวัดมาจากต้านการกษตรโดยเฉพาะทุเรียน มังคุด ลำไย ลางสาด ลองกอง สละ ระกำ และเงาะ เป็นผลไม้เมืองร้อนที่ได้รับความนิยม นอกจากนี้ยังมีอัญมณี การค้าชายแดน และการท่องเที่ยวอันเป็นผลมาจากการมีชายฝังทะเลติดอ่าวไทย ที่ส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมถึงการให้บริการที่พัก อาหาร และเครื่องดื่ม ดังนั้นอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารตลอดจนวัตถุดิบ เติมแต่งเหล่านี้ล้วนบ่งบอกถึงความเป็นจันทบุรีที่ทราบกันดีว่าทั้งราชาผลไม้ อย่างทุเรียน และราชินีผลไม้อย่างมังคุด ต้องนึกถึงจังหวัดนี้แต่ในความป็นจริงแล้ว การจะปรุงแต่งอาหารและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่านั้นจะต้องอาศัยเครื่องเทศและสมุนไพร เช่น พริกไทย กระวาน เร่วหอม ขิงแห้ง กระต่ายจาม ผสมผสานลงตัวดีกับผลไม้และผักพื้นบ้านอย่าง ส้มมะปี๊ด ชะมวง และอื่นๆอีกมากมาย ทำให้อาหารจันท์มีสชาติที่กลมกล่อม มีกลิ่นเครื่องเทศสมุนไพรเรียกว่าเป็นอาหารเรียกน้ำย่อย ที่มาพร้อมกับคุณค่าทางโภซนาการ และเครื่องเทศที่มีสรรพคุณทางยาและให้กลิ่นหอมเฉพาะตัว ความพิถีพิถันในการเลือกเครื่องปรุงบวกกับวิธีการปรุงเพื่อดึงกลิ่นของความหอมและรสชาติของเครื่องเทศสมุนไพรให้ออกมาอย่างเต็มที่
          สิ่งเหล่านี้สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวกับผู้มาเยือน ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19 virus) และโรคติตต่ออุบัติใหม่ (Emerging Infectious Diseases) ที่มีความเชื่อมโยงกับความเจ็บป่วยที่เกิดจากอาหาร ทำให้ผู้บริโภคหันมาสนใจดูแสสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ทำอาหารจากสมุนไพรและ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเติบโตเพิ่มขึ้นทุกๆปีโตยเฉพาะ “อาหารฟังก์ชัน” (Functional Food) ที่นอกเหนือจากความอิ่มและรสสัมผัส (ความอร่อย) ให้คุณค่าทางอาหารที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ทั้งในด้านการปรับปรุงระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายปรับปรุงระบบและสภาพการทำงานของร่างกาย บำบัดหรือลดอาการของโรคที่เกิดจากความผิดปกติของร่างกาย
          ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์อาหารของจันท์ล้วนแล้วแต่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการกินรวมทั้งถ่ายทอดภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ตลอดจนดึงดูดนักท่องเที่ยว หนังสือเล่มนี้จึงไต้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารจันท์ ไว้ทั้งสองส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนที่หนึ่งวิธีการการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากวัตถุดิบชั้นนำในจังหวัดจันทบุรี รวมถึงส่วนที่สอง เมนูอาหารพื้นถิ่นที่สามรถป็นมื้ออาหารหลัก อาหารประจำวัน หรืออาหารในเทศกาลที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ฉพาะถิ่นได้อย่างลงตัว มีความหลากหลาย และมีสีสันไปจนถึงรสชาติที่แสนอร่อยถูกลิ้น (Thai Food Database) สุดท้ายนี้คณะผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นแหล่งรวมรู้การแปรรูปรูปอาหาร กรรมวิธีการผลิต และรวบรวมเมนูอาหารเป็นหมวดหมู่มื้อต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพความสำคัญของเรื่องอาหารที่ชัดเจนขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในเรื่องอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิจัย นิสิต ผู้ประกอบการและผู้อ่านทุกคนเหนือสิ่งอื่นใดคณะผู้เขียนหวังให้ผู้อ่านเกิดมุมมองใหม่ๆ ด้านอาหารและวัตถุติบของจันทบุรีที่มีมากกว่าผลไม้ ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ได้