Search
Close this search box.

แนะนำ มหัศจันท์ แห่งรสชาติ Chanthaburi Gastronomy

มหัศจันท์ แห่งรสชาติ Chanthaburi Gastronomy ภายใต้โครงการ Comprehensive Gastronomy Tourism @ Chanthaburi จัดทำโดย คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ที่จะพาคุณไปสู่การรวบรวมวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากภูผา สู่ มหานที ในท้องถิ่นจันท์ เพื่อรังสรรค์เมนูที่อุดมไปด้วยคุณค่าและอัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี ผ่านสำรับอาหาร บนเส้นทาง มหัศ”จันท์”แห่งรสชาติ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดจันทบุรี (Gastronomy Tourism) และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และภาคประชาชนในจังหวัด #มหัศจันท์แห่งรสชาติ #ChanthaburiGastronomy #กินดีมีสุข #คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ #มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี #มหาวิทยาลัยบูรพา