ขนมกลิ่นจันท์

ส่วนผสมเป็นทุเรียน หมอนทองสุก ถั่วเหลือง ทุเรียนกรอบ และกะทิ