HISTORICAL HERITAGE

OF CHANTHABURI

Historical Heritage of Chanthaburi

      มหัศจันท์แห่งรสชาติและมรดกทางวัฒนธรรม

      ยินดีต้อนรับสู่จันทบุรีจังหวัดที่มีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา เปรียบเสมือนอัญมณีที่ซ่อนอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย จันทบุรีเป็นที่รู้จักในด้านการเป็นเมืองสำคัญที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวา และมีอาหารที่น่ารับประทาน จึงเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ชื่นชอบอาหาร และนักเดินทางตัวยงที่ต้องหาโอกาสมาเยือน

Subscribe to our newsletter

Historical Heritage of Chanthaburi

      มหัศจันท์แห่งรสชาติและมรดกทางวัฒนธรรม

      ยินดีต้อนรับสู่จันทบุรีจังหวัดที่มีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา เปรียบเสมือนอัญมณีที่ซ่อนอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย จันทบุรีเป็นที่รู้จักในด้านการเป็นเมืองสำคัญที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวา และมีอาหารที่น่ารับประทาน จึงเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ชื่นชอบอาหาร และนักเดินทางตัวยงที่ต้องหาโอกาสมาเยือน

Subscribe to our newsletter

Historical Heritage
of Chanthaburi

      มหัศจันท์แห่งรสชาติและมรดกทางวัฒนธรรม

      ยินดีต้อนรับสู่จันทบุรีจังหวัดที่มีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา เปรียบเสมือนอัญมณีที่ซ่อนอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย จันทบุรีเป็นที่รู้จักในด้านการเป็นเมืองสำคัญที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวา และมีอาหารที่น่ารับประทาน จึงเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ชื่นชอบอาหาร และนักเดินทางตัวยงที่ต้องหาโอกาสมาเยือน

Subscribe to our newsletter