ดูกอ่อนตุ๋นเร่วหอมพริกไทยดำทานคู่กับพริกส้มมะปี๊ด

ใช้ซอสสูตรพิเศษของข้าวหน้า และมีส่วนผสมของหน่อเร่ว เร่วผง พริกไทยดำ ดอกผักชีฝรั่ง และใช้ส้มมะปี๊ดสดจากสวนแทนน้ำส้ม