ทอดมันแกงป่าจันทบูร

พริกแกงป่าจันทบูรมีส่วนผสมของสมุนไพรจันท์ เร่ว ขิงแฮ่ง พริกไทยจันท์