น้ำสลัดส้มมะปี๊ด

      ผลิตภัณฑ์น้ำสลัดส้มมะปี๊ดจันทบุรีมีจุดเด่นโดยการใช้สารสกัดน้ำมันจากเปลือกส้มมะปี๊ดมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์น้ำสลัดส้มมะปี๊ด ในลักษณะของน้ำสลัดใส กล่างคือ เป็นผลิตที่เกิดจากระบวนการคิดค้นที่ต้องการใช้ประโยชน์จากส่วนที่เป็นเปลือก หรือผิวของส้มมะปี๊ดที่มักจะเหลือทิ้งหลังการคั้นเอาส่วนที่เป็นนำไปใช้แล้ว ซึ่งส่วนที่เป็นผิวหรือเปลือกนี้สามารถนำมาสกัดให้ได้เป็นน้ำมัน หรือได้เป็นสารสกัดน้ำมันจากเปลือกส้มมะปี๊ดจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ แล้วเมื่อนํามาปรุงกับวัตถุดิบในสูตรเพื่อพัฒนาเป็นสูตรน้ำสลัดมะปี๊ดน้ำใส จะได้ผลิตภัณฑ์ที่ชูความเป็นส้มมะปี๊ด มีกลิ่นรสที่ดีขึ้น มีความสดชื่นของส้มมะปี๊ด มีความเปรี้ยว และเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ เพราะมีส่วนผสมของเกลือและน้ำตาลที่น้อยกว่าบางผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด สามารถนำไปทานคู่กับผักได้หลากหลาย เก็บได้นาน และปลอดภัย