ปีกไก่ทอดกระวาน

เมนูนี้มันคือการเอาไก่ทอดถอดกระดูกมายัดไส้ คั่วแห่งกระวานที่เราคิดค้นขึ้นเอง