พริกไทยจันท์

พริกไทย คือสิ่งที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มรสชาติและอยู่คู่กับมื้ออาหารของคนไทยในทุก ๆ วัน ไม่ว่าจะเป็นข้าวราดแกงริมทางหรือสำรับอาหารในร้านดัง สิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างรสชาติย่อมจะขาดพริกไทยไปไม่ได้

ใช่จะมีที่รักสมัครมาด แรมนิราศร้างมิตรพิสมัย

ซึ่งครวญคร่ำทำทีพิรี้พิไร ตามนิสัยกาพย์กลอนแต่ก่อนมา

เหมือนแม่ครัวคั่วแกงพะแนงผัด สารพัดเพียญชนังเครื่องมังสา

อันพริกไทยใบผักชีเหมือนสีกา ต้องโรยน่าเสียสักหน่อยอร่อยใจฯ

บทหนึ่งจากนิราศภูเขาทอง ที่เปรียบเปรยผู้หญิงก็เหมือนพริกไทยใบผักชีที่หากขาดไปในบทนิราศนี้จะไม่น่าอ่านเลย

ในอดีตนั้น พริกไทยถูกนำเข้ามาในประเทศไทยช่วงสมัยอยุธยา ซึ่งเป็นช่วงที่มีการค้าขายกับชาวต่างชาติ แถบตอนใต้ของเทือกเขากาตของรัฐเกรละในประเทศอินเดีย โดยพบว่าเป็นเครื่องปรุงอาหารของอินเดียเมื่อราว 3,000 ปีก่อน ประเทศไทยเคยเป็นแหล่งปลูกพริกไทยที่สำคัญแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะ พริกไทยจันท์ ซึ่งเป็นเสมือนทองคำสีดำที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าออกให้แก่ประเทศ ต่าง ๆ ในยุโรปกว่า 300 ปีมาแล้ว เพราะเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดและผู้คนให้การยอมรับว่าเป็นหนึ่งในแหล่งเพราะปลูกพริกไทยที่ดีที่สุด

เมื่อคราวที่รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสเมืองจันทบุรี ในปีพ.ศ. 2419 ได้ทรงพระนิพนธ์ถึงพริกไทยของที่นี่ว่ามีพริกไทยอยู่ 3 อย่างคือพริกไทยดำ พริกไทยล่อน และพริกไทยมูลนกและจากเอกสารจดหมายเหตุชุดมณฑลจันทบุรี ว่าในช่วง พ.ศ. 2456-2458 เมืองจันทบุรีได้มีการเก็บภาษีพริกไทย เรียกว่าเงินค่าท้ายชั่งภาษีพริกไทย โดยแต่ละอำเภอจะเรียกเก็บและนำส่งบัญชีรายรับรายจ่ายเงินดังกล่าวเป็นประจำรายเดือน

และในปัจจุบัน พริกไทยจันท์ได้มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งไม่ว่าจะเป็นคุณภาพในการผลิตหรือบรรจุภัณฑ์ และในปี 2563 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “พริกไทยจันท์” ของจังหวัดจันทบุรี ครอบคลุมพริกไทยแห้งทั้งเม็ดและป่น โดยมีเอกลักษณ์เด่น คือ รสชาติเผ็ดร้อน กลิ่นหอมฉุนเป็นเอกลักษณ์ มี 2 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์จันทบุรี และพันธุ์คุชชิ่ง ปลูกและแปรรูปในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา เนินเขา ดินร่วนปนทราย น้ำไหลผ่านได้ดี ไม่เป็นพื้นที่น้ำท่วมขัง เอื้ออำนวยต่อการปลูกพริกไทย และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

พริกไทยจันท์ยังคงเป็นส่วนสำคัญของครัวไทย ไม่ว่าจะในห้องครัวของเชฟชื่อดังหรือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมื้อประจำ พริกไทยจันท์ยังคงเป็นสิ่งที่แรก ๆ ที่คนจะนึกถึงเมื่อต้องเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับมื้ออร่อยของตัวเอง สำหรับคนเมืองจันท์พริกไทยไม่ได้เป็นเพียงวัตถุดิบขึ้นชื่อ แต่เป็นประวัติศาสตร์หนึ่ง ที่ส่งต่อจากอดีต จนถึงปัจจุบัน และจะยังคงเดินทางผ่านวันเวลาสร้างความอร่อยแบบไม่มีที่สิ้นสุด

อ้างอิง :

พริกไทยแห่งเมืองจันทบูร, ผู้เขียน นางสุมลฑริกาญจณ์ มายะรังสี

นักจดหมายเหตุชำนาญการ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี

พริกไทยจันท์, ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ติดตามชมได้ทาง

Facebook : https://bit.ly/3Sb8Cpb
TikTok : https://bit.ly/48YKBrz
YouTube : https://bit.ly/3S7rhlJ
Website : https://bit.ly/3FOoI0K

#มหัศจันท์แห่งรสชาติ #ChanthaburiGastronomy #คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ #มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี #มหาวิทยาลัยบูรพา #เที่ยวจันทบุรี#ร้านอาหารจันทบุรี #TheJoutneyofมหัศจันท์แห่งรสชาติ