ย้อนเส้นทางวัฒนธรรม

วัฒนธรรมอาหารถิ่นของจังหวัดจันทบุรี

ชุนชมริมน้ำจันทบูรเคยเป็นศูนย์กลางการติดต่อค้าขายทางเรือที่สำคัญ จึงทำให้มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ครั้งอดีต นอกจากชาวไทยแล้ว ยังมีชุมชนชาวจีนดั้งเดิมอยู่อาศัยตามชายฝั่งทะเล ชาวญวนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ชาวเขมรเนื่องจากเมืองจันท์มีเขตแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา ชาวกุหล่า ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยจากพม่าที่เข้ามาในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึง ชาวชองที่เป็นคนพื้นเมืองเดิมในดินแดนจันทบุรี ด้วยความหลากหลายของเชื้อชาติของเมืองจันทบูร นำมาสู่อาหารการกินอันเป็นเอกลักษณ์ประจำเมืองจันท์ ที่มีความหลากหลายตามเชื้อชาติ แบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก

ชาวไทย ปรุงอาหารหลากหลายทั้งต้ม ยำ ผัด แกง ทอด ประยุกต์ให้เข้ากับวัตถุดิบ เกิดเป็น ข้าวคลุกพริกเกลือ แกงส้มทุเรียน หมูชะมวง แกงป่าจันทบูร ข้ามต้มจันทบูร ผัดเผ็ดใส่หน่อสับปะรด แกงเผ็ดเป็ดกะลามะพร้าวอ่อน

ชาวจีน แต่เดิมอยู่อาศัยตามชายฝั่งทะเลหลายแห่ง ทั้งในเขตอำเภอขลุง แหลมสิงห์ และท่าใหม่ ส่วนใหญ่ทำอาชีพประมงและค้าขาย นิยมรับประทานอาหารจานเดียวอย่างก๋วยเตี๋ยว ข้าวมันไก่ และนำเครื่องยาจีนมาใช้เป็นวัตถุดิบในการปรุง และเติมเครื่องเคียงให้ถูกรสคนจันท์ เกิดเป็น ก๋วยเตี๋ยวผัดปู ก๋วยเตี๋ยวผัดน้ำกุ้ง ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง ข้าวมันไก่ใส่น้ำพริกเผา

ชาวญวน เข้ามาตั้งถิ่นฐานในจันทบุรีตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย จากนั้นชุมชนชาวญวนคริสต์ก็ค่อย ๆ ขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ แถบริมแม่น้ำจันทบุรี บางส่วนจึงได้แยกไปตั้งถิ่นอื่น เช่นที่อำเภอขลุง อำเภอท่าใหม่ และบ้านท่าแฉลบ อาหารที่มากับชาวญวน เช่น ขนมบันแบ้ว ขนมดอกแค ก๋วยจั๊บ ผสมผสานวัฒนธรรมเครื่องจิ้มของอาหารญวนรวมกับรสนิยมคนเมืองจันท์ เกิดเป็น ปาท่องโก่กับน้ำจิ้ม ข้ามเกรียบอ่อนกับน้ำจิ้ม

ชาวชอง คนพื้นเมืองเดิมในดินแดนจันทบุรี ส่วนใหญ่รวมกลุ่มกันอยู่บริเวณเชิงเขาสอยดาว เขาคิชฌกูฎ ในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอมะขาม และอำเภอเขาคิชฌกูฎ โดยเฉพาะในเขตตำบลตะเคียนทอง คลองพลู ชาวชองอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าเชิงเขา นอกจากจะทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยการปลูกข้าวไร่แล้ว ยังเป็นนักเก็บของป่า และเป็นพรานที่ชำนาญ อาหารของชาวชองจึงมักเป็นผักสด สมุนไพรและเครื่องคียง เกิดเป็น น้ำพริกกะทิ ต้มไก่ใส่หน่อกระวาน แกงปลาดุกใส่มะอึก หมูต้อมใบชะมวง

อ้างอิง :

E-Book : อาหารเป็นยาวิถีคนจันท์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี https://eculture.rbru.ac.th

ติดตามชมได้ทาง

Facebook : https://bit.ly/3Sb8Cpb
TikTok : https://bit.ly/48YKBrz
YouTube : https://bit.ly/3S7rhlJ
Website : https://bit.ly/3FOoI0K

#มหัศจันท์แห่งรสชาติ #ChanthaburiGastronomy #คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ #มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี #มหาวิทยาลัยบูรพา #เที่ยวจันทบุรี#ร้านอาหารจันทบุรี #TheJoutneyofมหัศจันท์แห่งรสชาติ