สารสกัดส้มมะปี๊ดผสมคอลลาเจน

      ในยุคที่เร่งรีบและมีนวัตกรรมการผลิตอาการ การผลิตสารสกัดเข้มข้นมากมาย ประกอบกับผู้บริโภคมีความรู้ และประสบการณ์มากขึ้นในเลือกซื้อ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary supplements หรือ Food supplements หรือ Nutritional supplements) เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันแต่ยังมีการเข้าใจความหมายของผลิตภัณฑ์ และรับประทานผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งในความเป็นจริงผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือที่ชอบเรียกกัน dietary supplements นั้นในทางเภสัชกรรม หมายถึงผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่สามารถใช้รับประทานได้นอกเหนือจากการรับประทานอาหารตามปกติ โดยจะมีส่วนประกอบของสารอาหาร และอาจจะมีมีส่วนประกอบอื่นๆเติมเข้ามา เช่น เอนไซม์ หรือใยอาหาร ซึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี้มีวัตถุประสงค์ในการบริโภคที่ไม่เหมือนกับยา (Drugs) จึงไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการดูแลสุขภาพ ไม่ใช่เพื่อการรักษาโรค ไม่ใช่ผู้ป่วย ซึ่งคณะทำงานวิจัยและพัฒนา ภายใต้กิจกรรมยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นสู่ของฝากของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี ได้เล็งเห็นประโยชน์ และองค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญในส้มมะปี๊ด ที่ให้มากกว่ารสเปรี้ยว คือ ส้มมะปี๊ดประกอบด้วยวิตามินที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย โดยเฉพาะวิตามินซี ที่มีมากกว่าน้ำมะนาว และสารสำคัญอื่นๆ เช่น สารในกลุ่ม C-glycoside flavonoids มีรายงานว่ามีคุณสมบัติ tyrosinase inhibition และ antioxidant activity จึงได้มีการวิจัยและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้เทคนิคการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (freeze dehydration หรือ lyophilization) ร่วมกับการเสริมคุณสมับิตด้วยการ collagen ที่มีคุณสมบัติบรรเทาข้อเสื่อม ปวดข้อ ลดการอักเสบ ที่มีคุณภาพ และปลอดภัยจนได้เป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดส้มมะปี๊ดผสมคอลลาเจน ที่อยู่ในรูปแบบผงสามารถผสมน้ำ ชงดื่มได้ สะดวก น้ำหนักเบาและเก็บได้นาน