หมูชะมวงกึ่งสำเร็จรูปชนิดผง

      การเปลี่ยนแปลง การอพยพเข้าสู่สังคมเมือง รวมถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คนต้องแข่งขันกับเวลาอย่างรุนแรง ไม่ว่านักศึกษา ตำทำงาน ประชนชนทั่วไป ไปจนถึงความต้องบริโภคในต่างประเทศ หรือตามสถานที่ต่างๆ ที่ไม่เอื้ออำนวยในการซื้ออาหาร เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลิตภัณฑ์อาหาร หรืออาหารกึ่งสำเร็จรูป ได้รับความนิยม และมีแนวโน้มความต้องการมากขึ้น ซึ่งอาหารกึ่งสำเร็จรูป หมายถึงอาหารที่ผ่านกรรมวิธีการแปรรูป และการปรุงกลิ่นรส มาบ้างแล้ว เช่น การทำแห้ง การทอด เมื่อจะนำไปรับประทาน เพียงแต่นำไปผ่านกรรมวิธีง่ายๆ และใช้เวลาสั้นๆ เช่น การเติมน้ำร้อน การต้ม หรือเติมวัตถุดิบบางส่วนที่หาซื้อง่ายกว่าลงไป ซึ่งคณะทำงานวิจัย และพัฒนาภายใต้กิจกรรมยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นสู่ของฝากของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญนี้ จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ “หมูชะมวงกึ่งสำเร็จรูปชนิดผง” ซึ่งหมูชะมวงนี้ถือได้ว่าเป็นเมนูอาหารขึ้นชื่อหากใครมาจันทบุรีแล้วต้องได้มีโอกาศรับประทาน โดยรูปแบบที่พัฒนาขึ้นได้รับการถ่ายทอดสูตรจากคนในพื้นที่ที่มีประสบการณ์มากกว่ายี่สิบปี ซึ่งในความเป็นจริงต้องใช้เวลาในการทำเมนูนานถึง 2-3 ชั่วโมง เมื่อทำให้สามารถลดเวลาการปรุงการประกอบอาหารให้สั้นลงจึงนำมาพัฒนากระบวนการด้วยเทคโนโลยีการทำแห้งแบบพ่นฝอย (spray drying) ทำให้ผงซุปหมูชะมวงที่มีรสชาติอร่อยกลมกล่อม อีกทั้งตัวผลิตภัณฑ์ยังอำนวยความสะดวกด้วยการมีใบชะมวงอบแห้ง พริกแดงเม็ดใหญ่อบแห้ง และมันหมู (lard) เมื่อผู้บริโภคได้รับไปเพียงแค่เติมมันหมูลงไปในหม้อ และเนื้อสัตว์ตามที่ต้องการลงไป คลุกเคล้าให้สุก นาน 10-15 นาที เติมน้ำ 200-300 มิลลิลิตร แล้วเติมผงซุปหมูชะมวง และขยี้ใบชะม่วง และหั่นพริกแดงแห้งลงไป ต้มต่ออีก 10 นาที หรืออาจปรูงรสเพิ่มตามต้องการ เพียงเท่านี้ก็จะได้รับประทานแกงหมูชะมวง