ห่อหมกปลาใบพริกไทยอ่อน

ใบพริกไทยอ่อน ห่อปลา ใบพริกไทยรสเผ็ดร้อน แก้ลม จุกเสียด แก้ท้องร่วง