อัตลักษณ์อาหารจันท์

อัตลักษณ์อาหารจันท์ เป็นการปรุงและการกินเฉพาะถิ่นที่มีองค์ประกอบของสมุนไพร และเครื่องเทศที่ให้กลิ่น รสสัมผัสที่ชัดเจน กลมกล่อม หอมละมุน ให้อาหารเป็นยา จันทบุรีเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติในสภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบสลับภูเขา มีป่าไม้ ภูเขา น้ำตก และทะเล ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิด และเติบโตของวัตถุดิบทางอาหารที่หลากหลาย “จากภูผา” ที่อุดมไปด้วย พืช ผัก สมุนไพร และผลไม้ “สู่มหานที” ที่สมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุ และสัตว์น้ำทางทะเลที่หลากหลาย รวมทั้งยังมีความหลากหลายทางเชื้อชาติของประชากร อาทิเช่น ชาวไทย ชาวจีน ชาวชอง และชาวญวณ โดยมีที่อยู่อาศัยแตกต่างกันออกไป ทั้งพื้นราบพื้นป่า และแถบชายฝั่งทะเล ดังนั้น ชาวจันท์ในแต่ละพื้นที่ จึงนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาประกอบอาหารได้อย่างหลากหลาย จนก่อเกิดเป็น “อัตลักษณ์อาหารจันท์” วัตถุดิบหลักในการรังสรรค์เมนูอาหารจันท์ที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นในหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วย สมุนไพร ผลไม้เขตร้อน อาหารทะเลสด ผลิตภัณฑ์แปรรูป และเส้นจันท์