บรรยากาศ การอบรมกิจกรรม Food Stylish; The Six Sences of Food

      บรรยากาศ Comprehensive Gastronomy Tourism @ Chanthaburi (จัดโดย ม.บูรพา จันทบุรี) ภายใต้โครงการ มหัศจันท์ แห่งรสชาติ การอบรมกิจกรรม ศิลปะการจัดตกแต่งอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าด้านอายตนะทั้ง 6 Food Stylish; The Six Sences of Food เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมบลูแรบบิท จังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการมหัศจันท์ แห่งรสชาติ Chanthaburi Gastronomy โดย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์