บรรยากาศ Comprehensive Gastronomy Tourism

      บรรยากาศ Comprehensive Gastronomy Tourism @ Chanthaburi ภายใต้โครงการ มหัศจันท์ แห่งรสชาติ โดยภายในงานได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก กับบูธนิทรรศการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี และร้านอาหารท้องถิ่นจากจันทบุรี 💛🐰🌿 ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา บางแสน🐳🐬 วันที่ 3-5 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา 🍢จันทน์กะพ้อ “ทอดมันหน่อกระวาน”/ทอดมันเร่วหอม 🥧Fruity Mania ทาร์ตทุเรียน ทาร์ตมังคุด 🍝เพ็ญทิวา เส้นจันท์ผัดปู เส้นจันผัดปุ ☕มุมพอดี&มีบุญ น้ำกระวาน,ชากระวาน,กาแฟเร่วหอม, 🌭วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทรายขาว ใส้อั่วกระวานพริกไทยดำ