แนะนำ โครงการ มหัศ จันท์ แห่งรสชาติ Chanthaburi Gastronomy

      มหัศ จันท์ แห่งรสชาติ Chanthaburi Gastronomy ภายใต้โครงการ Comprehensive Gastronomy Tourism @ Chanthaburi จัดทำโดย คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ที่จะพาคุณไปสู่การรวบรวมวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากภูผา สู่มหานที ในท้องถิ่นจันท์ เพื่อรังสรรค์เมนูที่อุดมไปด้วยคุณค่าและอัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี ผ่านส ารับอาหาร บนเส้นทาง มหัศ”จันท์”แห่งรสชาติ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัด จันทบุรี (Gastronomy Tourism) และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และภาคประชาชนในจังหวัด